Een workshoptraject

Een workshoptraject kan variëren van een serie workshops tot een jaartraject. Dit werkt goed op scholen en voor zorginstellingen. Op een speelse en beweeglijke manier daag ik de groep uit om aan de slag te gaan en elkaar op een andere manier elkaar te leren kennen. Van bewegen en zingen tot instrumenten bespelen en aandacht voor theatrale aspecten. Er komen verschillende werkvormen aan bod waarbij ik altijd probeer groepen te inspireren om zelf te creëren.

Schrijf je in 

Een losse workshop

Een eenmalige workshop kan verschillende invalshoeken hebben. De focus kan bijvoorbeeld liggen op vormen van communicatie waarbij de deelnemers uitgedaagd worden om door middel van lichaamstaal, bodysounds en geluiden met elkaar aan de slag te gaan en hiermee te improviseren. Maar denk ook aan workshops voor schoolteams om handvatten aan te reiken waarna ze zelf op een laagdrempelige manier met hun eigen groepen muziek kunnen maken.

Schrijf je in